09-08-2015

Rævehold på blog af Jacob Kamman

Vi har haft besøg af Jacob. Som har skrevet dette på hans blog efter hans besøg. 
Synes det beskriver i helt naturlige vendinger hvad vi som ræveholdere, gravoplærer og gravjægere oplever og vores bekymringer.

Se Bloggen her:  http://jacobkamman.dk/tag/gravhunde/