31-12-2016

Happy New Year

Vi håber I har haft en Glædelig Jul med alt det der høre til.
Ønsker alle et Godt Nytår.
Vi takker for alle de gode oplevelser vi har haft i 2016, og ser frem til et nyt og godt 2017.

We hope you had a Merry Christmas.
We wish you a Happy New Year.
Thank you for the past year 2016, with all the good experiences. We are looking forward to 2017.