Hvalpe

Vores hvalpe er racetypiske. Mentalt og fysisk stærke gravhunde.

Vi opdrætter på stærke jagtlinjer, hvor det er vigtigt at hundene også er rolige elskelige familiehunde.

 

Det er derfor vigtigt for os at:

Begge forældre lever inde sammen med familien. Har et godt afbalanceret sind.

Begge forældre bliver brugt på praktisk jagt og er præmieret på brugsprøver.

Begge forældre er sunde og er fri for CDR-PRA.

 

Hos os er alle hundene i centrum og en del af familien. De spiser og sover hvor resten af familien gør. Hvalpene bliver født i deres egen stue. Når de er klar til at være sammen med resten af hundene, har de hele huset. De vil blive socialiseret med små oplevelser, som køreture, trafikstøj, barnevogne og kørestole. De vil have mødt forskellige mennesketyper i alle aldre, f.eks. børn med legelyst, ældre med stok eller rollator.

Når hvalpene forlader os har de DKK stamtavle, er chippet og vaccineret og har fået ormekur flere gange. Med sig får de også EU-pas og et "klippekort" til DGK brugstræning. En pakke af det foder de kender. Samt en hvalpepakke bestående af tæppe med mor og søskende duft. Legetøj. Snor og halsbånd. Hvalpemappe med gode ideer, råd og vejledning. Socialiseringsskema hvor ny familie kan se hvilke oplevelser de har haft. CD med billeder af hvalpens tid hos os.

Sidst og ikke mindst, står vi altid til rådighed.

 

Her vil man kunne se opdateringer og fotos af vores kuld. 

Klik i undermenuerne

A-kuld

B-kuld / B-Litter

C-kuld / C-litter

 

D-kuld/D-litter (aktuelt)

 

Litter

Our puppies fulfill FCI breeding standard. They are mentally and physically strong dachshunds.

We breed on strong hunting lines, where it is important that the dogs also are lovable family dogs.

 

It is therefore important to us that:

Both parents live inside with the family. Are well balanced.

Both parents are used practical hunting and awarded on working tests.

Both parents are healthy and free of CDR-PRA.

 

All our dogs are the center of our focus and a part of our family. Our dogs eat and sleep where the rest of the family does. The puppies are born in their own living room. When they are ready to be with the rest of the dogs, they have the entire house. We socialize them with small experiences as car drives, traffic noise, prams and wheelchairs. They will have met different types of people of all ages, e.g. playful children and pensioners with a cane or walker.

 

When the puppies leave us, they have DKK pedigree. They are chipped and vaccinated. Echinococcus treated several times.

They also get EU passports and a "voucher" to DGK training for working-test. A package of the food they know. A puppy package consisting, a blanket with scent of mother and siblings. Toys. Leash and collar. Puppies Folder with good ideas, advice and guidance. Chart where new family can see what experiences they have meet. CD with pictures of the time the puppy spend with us.

 

 Last and not least, we are always available.

 

Here you can follow our litters, updates and photos.

Please chose in the menu.

A-kuld

B-kuld / B-Litter 

C-kuld / C-litter

D-kuld/D-litter (present)